توجه طلبی
توجه طلبی
2019-11-01
علت خودکشی
چرا امار خودکشی ها بالا رفته؟!
2019-11-10
جلب توجه همسر با نظر روانپزشک خوب

جلب توجه همسر با نظر روانپزشک خوب

اهمیت ازدواج از دیدگاه روانشناس خوب در تهران

به 5 دلیل توصیه می شود که ازدواج حتما صورت گیرد؛

همانطور که بهترین روانشناس تهران اشاره می کند، به چند دلیل مهم و ضروری ازدواج یک ضرورت به حساب می آید.

اگر ازدواج کردید که از اهمیت ازدواج آگاهای دارید و اینکه چقدر مزیت های بسیاری از جانب آن دریافت کردید.

یا شاید هم برای خیلی هایتان ازدواج سخت بوده، اما بعد ازدواج کردید.

و اما اینکه به چند دلیل توصیه می کنیم ازدواج کنید :

اهمیت ازدواج

  1. یک شروع

ازدواج یک شروع است ـ آغاز تشکیل یک خانواده ـ و یک عهد طولانی مدت.

همچنین فرصت هایی برای رشد شخصی ایجاد می کند همانطور که باید در خدمت فرزند و همسر بود.

ازدواج بیش از یک ارتباط جسمی است؛ بلکه یک اتصال روحی و عاطفیست.

این اتصال آینه بین خداوند و معبدگاهش است.

  1. یکی شدن

زمانی که مرد و زن ازدواج می کنند، دونفر تبدیل به یکی می شوند.

ازدوج در واقع اتصالیست که شبیه به هیچ چیزی نیست.

به ما یک شریک زندگی، یک همراه، یک هم تیمی می دهد، که با هم حرکت می کنیم و چالش های روبرویمان را رد می کنیم.

  1. خلوص و پاکی

ازدواج برای خلوص و پاک شدن بناشده. ما هر دقیقه و هر مسیری که می رویم، وسوسه هایی سراغمان می آید.

این اتصال در ازدواج به ما حمایتی را هدیه می کند که می توان با این وسوسه ها مبارزه کرد.

با عشقی که به یکدیگر می دهیم، و از هم دریافت می کنیم، چه فیزیکی، چه عاطفی و چه روحی و روانی.

اهمیت ازدواج

  1. فرزندپروری

زمانی که ماحصل یک ازدواج یک فرزند می شود، باید گفت که یکی از بهترین اتفاقات زندگی یک زوج می باشد.

نقش پدر در خانواده بسیار مهم است و در صورت نبود او، اختلالات روحی و رفتاری کم کم خودشان را در کودک نشان می دهند.

اما زمانی که کودکان در یک خانواده و در یک ازدواج سالم رشد می کنند، از مزایای این خانواده این است که کودک محکم و قوی بار می آید.

  1. عشق

ازدواج طراحی شده تا آینه ای برای یک عشق بی قید و شرط برای طرفین باشد.

عشقی که تا همیشه پایدار است و هرگز ترکتان نمی کند.

زمانی که زن و مرد بدون قید و شرطی به همدیگر عشق می ورزند، رضایت و خرسندی است که در این ازدواج دیده می شود و ادامه می یابد.