جنون
جنون چیست؟
2019-12-27
اختلال افسردگی مداوم
اختلال ارتباطی در کودکان
2020-01-05
حسادت

حسادت

علت حسادت چیست؟

بین طیفی از احساسات انسان ها، حسادت هم تقریبا یکی از پیچیده ترین، ناامیدکننده ترین و ناراحت کننده ترین احساس می باشد.

طوری که ترکیبی از خشم، غم، سوءظن، و غبطه خوردن را در پی دارد. طوری که روابط را تخریب می کند، و منجر به خشونت های جدی و افسردگی و اضطراب می شود.

با این حال، حسادت و غبطه خوردن گاها به یک معنی تلقی می شوند، طوری که اشاره به از دست دادن کسی یا چیز باارزشی دارند.

به عبارتی یک حسی نسبت به چیزیست که نمی خواهید کسی دیگر داشته باشد.

حسادت یک حس سخت و پیچیده می باشد که بهترین روانشناسان ان را در تکامل به دست می آورند.

اما این احساسات ژنتیکی در محیط های خاصی آشکار می شوند و عوامل مختلفی برای بیشتر شدن این حس حسادت می باشد.

ترس از اینکه کسی جایتان را بگیرد!

کسانی که معمولا تجربه حسادت ندارند، معمولا توسط وجود یکی دیگر تهدید می شوند.

حسادت خواهر و بردار ها که معمولا منجر به ترس کودک از این است که یه وقت والدین خواهر بردار جدید جای او نیاورند.

در روابط عاشقانه هم معمولا این حس با وجود یک شخص ثالث پیش می آید.

شخص ثالث مجبور نیست که واقعا این تهدید را بیشتر کند.

اما به اندازه کافی در به حرکت افتادن این حس نقش دارد.

حسادت

عوامل روانشناسی فردی حسادت در چیست؟

تقریبا مثل هر حس دیگری و مشکلی در رابطه ها، این حس هم توسط عوامل فردیست که تاثیر می گیرد.

تجربیات گذشته می تواند روی احتمال وقوع این تاثیر داشته و بیشترش کند.

بزرگسالی که والدینش این را حس بیشتر می کنند یا کسی که خیانت می کند.

این رفتارها مثل اضطراب و نگرانی روی حس حسادت، تاثیر می گذارند.

بیشتر در آن هایی دیده می شود که می ترسند عشقشان را از بدهند.

چطور می توان این حس را کمتر کرد؟

  • مستقیما و واضح از احساسات تان بگویید
  • درباره استراتژی هایی که می توانند این حس را کاهش دهند، بحث کنید
  • صداقت را در روابط شخصی تان تمرین کنید
  • ببینید که آیا این حس بخاطر عوامل درونی بوده یا بیرونی
  • سعی کنید روی اجزای رابطه هایتان، و کمبود آن ها کار کنید و بهبود بخشید
  • زمان را بخرید تا به فرد مقابل تان ارزش و یک حس خاصی دهید