تاثیر سروتنین و افسردگی
نشانه افسردگی در مردان چیست؟
2019-04-21
روانشناسی رنگ ها چیست
روانشناسی رنگ ها چیست؟
2019-05-05
کنترل پرخاشگری کودک

کنترل پرخاشگری کودک

زمانی که بچه ها عصبانی می شوند، چه کار کنیم؟

پرخاشگری کودکان

این مورد فقط یک فاز نرمال و عادیست.

اگر بچه های کوچک را زد، گاز گرفت یا اذیت کرد، اما نگران نباشید. رفتارش به مرور بهتر می شود.

فقط باید شما به او کمک کنید تا با آگاهی که دارد، خشم خودش را کنترل کند.

کودک شما زمانی که پرخاشگرانه عمل می کند، بیشتر خسته است.

یا ممکن است گرسنه باشد، تشنه باشد، یا معمولا چنین شرایطی دارد.

به عنوان مثال، ممکن است متوجه شوید که بدخلق شده و احتمال دارد که بعد از یک عصر طولانی و خرید، عصبانی شود.

توصیه ای که بهترین روانپزشک در شریعتی دارد،مطمئن شوید که فرزندتان زمانی که گرسنه بوده غذایش را خورده!

زمانی که خسته بوده استراحتش را کرده! یک وقت هایی هم هست که یکسری جاها نمی روید، چون می دانید که ممکن است دوباره آرامش کودکتان بهم بریزد.

پرخاشگری ممکن است زمانی که پیش از دبستان دیده شود، یا زمانی که کودک در موقعیت ناآشنایی قرار می گیرد، مثل شروع مهد رفتن.

ممکن است به خاطر اینکه واژه ای پیدا نمی کند تا احساساتش را بیان کند، پرخاشگرانه برخورد کند.

در برخی موارد، پرخاشگری ممکن است به معنی جلب توجه باشد.

در صورتی که کودک عکس العمل شدیدی درست همان زمان پرخاشگری داشت، باید زود فهمید که راه خوبی برای توجه کردن برای او هست یا خیر.

تقریبا هم بچه های کوچک گاه گاه می شود که پرخاش می کنند، و برخی هم فازهای عمیق تری از پرخاشگری را می روند.

همانطور که بهترین روانپزشک تهران بیان می کند، پرخاش کودک بیشتر احتمال دارد که مهارت های اجتماعی اش و تربیت زبانی اش را کاهش دهد.

چطور می توان با این پرخاشگری کودک کنار آمد؟

سریع جواب دهید

اجاره دهید کودک سریع بفهمد که رفتارش قابل قبول نیست.

به جای آن منتظر یک دفعه بعد باشید.

اگر کودک دیگری را زد، او را جایی ببرید که آرامتر شود. کنارش بنشینید، یا یک جای امن ببریدش و ترکش کنید. تا زمانی که آرام شود.

هیچ وقت او را نزنید

ممکن است وسوسه شوید که به کودک پیش از دبستان تان داروی مخصوصش را بدهید، آن هم با سیلی زدن.

یا اینکه صدایتان را بالا ببرید.