اختلال دیسفورمیک
چطور بر ترس خود غلبه کنید؟
2018-04-01
اعتیاد به بازی های ویدیویی
آیا بازی های ویدیویی اعتیاد آور است؟
2018-04-08
انواع افراد دروغگو

انواع افراد دروغگو

انواع افراد دروغگو :

دروغگویی ویرانگر است. نه تنها دروغ گفتن به کسی، به او آسیب می زند، بلکه به فرد دروغگو هم آسیب متقابل را می زند. جالب توجه این است که انواع مختلفی از افراد دروغگو می باشد. در ادامه ۵ مورد از مدل دروغ این افراد را آورده ایم.

دروغگو های اجتماعی :

این دسته از افراد بدون توقف و مداوم در حال دروغ گفتن به هر روشی می باشند، بدون اینکه نگران فرد مقابل یا دیگران باشند و اهمیتی به این موضوع نمی دهند. این افراد هدف گرا هستند. حتی با وجود اینکه باورشان به نظر سخت می رسد، روی دروغ متمرکز می شوند و از هر روشی استفاده می کنند. دروغگوهای اجتماعی احترام زیادی به احساسات و حقوق دیگران نمی گذارند. تمایل دارند که جذاب و دلربا باشند، اما از مهارت اجتماعی استثنایی شان به شیوه خودخواهانه استفاده می کنند.

دروغ گوهای اضطراری :

این دسته از افراد به عنوان افرادی شناخته می شوند در موقعیت های اضطراری دروغ می گویند. دروغ گفتن به شیوه معمولی که در پاسخشان به هر سوالی از طرف دیگران استفاده می کنند. این افراد همیشه حقیقت را پنهان می کنند، صرف نظر از اینکه چقدر آن سوال کوچک یا بزرگ باشد. هرزمانی که می خواهند حقیقت را بگویند، ناراحت هستندو با گفتن دروغ احساس بهتری دارند.

معمولا این نوع دروغگویی در دوران کودکی دیده می شود، و به خاطر قرار گرفتن در برخی موقعیت ها و محیط هایی می باشد که نیاز به دروغ گفتن را بیشتر می کند. اکثر اوقات، دروغگوهای اضطراری از روی حیله گری دروغ نمی گویند، بلکه به خاطر اینکه برایشان دروغ یک عادت شده، دروغ می گویند.

انواع افراد دروغگو

دروغگوهای گاه به گاهی :

این دروغگوها کسانی هستند که به ندرت می شود دروغ بگویند. زمانی که دروغ می گویند، احساس گناه می کنند. همچنین در عذرخواهی کردن به خاطر دروغی که گفتند، سریع عمل می کنند. دروغگوهای گاه گاهی خیلی هم عالی عمل نمی کنند، اما اغلب تمام تلاششان بر راستگو بودن و حصول اطمینان و احترام می باشد تا اشتباه خود را به راحتی بپذیرند.

دروغگوهای بی دقت :

دروغگوهای بی دقت تقریبا زندگی های نرمالی دارند و به هر طریقی دروغ می گویند. این افراد از اینکه دروغشان را پنهان کنند، نگران نیستند. هرکسی می داند که این افراد می شناسند، صادق نیستند، چون تمایل دارند دروغشان را مخفی کنند. دوستان زیادی ندارند، به دلیل اینکه اکثرا از شنیدن داستان های پیچیده این افراد خسته می شوند.

دروغگوهای مصلحتی :

افرادی که دروغ مصلحتی می گویند، معمولا به این فکر می کنند که دروغگوهای روراستی هستند. آن ها دروغ مصلحتی شان را در طولانی مدت بدون ضرر و حتی سودمند می دانند. گاهی اوقات بخشی از واقعیت را می گویند، و به دروغگویی هیچ شکی ندارند. دروغگو های مصلحتی بیشتر به این جهت دروغشان را به کار می گیرند که از حقیقتی که آسیب زاست، جلوگیری کنند.