اختلال افسردگی مداوم
اختلال ارتباطی در کودکان
2020-01-05
دعواهای زناشویی
2020-01-16
تریپوفوبیا

تریپوفوبیا

تریپوفوبیا یا ترس از چاله ها

تریپوفوبیا یک نوعی از ترس از چاله های ریز است، یا الگوهای به این شکل.

زمانی که مردم چنین نوعی از این خوشه ها یا دسته ها را می بینند، علائم ترس را تجربه می کنند.

نمونه هایی از اشیایی که ممکن است واکنش ترس شما را بیشتر کنند مثل دانه ها، یا تصویر نزدیکی از منفذهای صورت یک نفر.

برخی مباحثی بین محققین هست که از شرایط تریپوفوبیا می گوید.

از تریپوفوبیا چه می دانید؟

این اختللا اغلب به عنوان “ترس از چاله ها” شرح داده می شود، اما مهم این است که یادتان باشد ممکن است برای الگوهای دیگری که نزدیک این دسته ها باهم هستند هم دیده شود.

زمانی که افراد اشیای معلق را می بینند، علائمی مثل ترس شدید، حالت تهوع، خارش، تعریق، لرزه، و حتی حمله های پنیک را تجربه می کنند.

ترس یکی از علائم رایج است، اما انزجار و تنفر اغلب به عنوان یک احساس درهم و عمیق می باشد که فرد در این فوبیا حسش می کند.

تریپوفوبیا در ضمن به لحاظ گسترده ای بصریست. دیدن تصاویر آنلاین یا در چاپ هایی که می شود، این حس معلق یا اضطراب را به وجود می آورد.

یک مطالعه ای در این رابطه صورت گرفت، که نشان می دهد چطور تریپوفوبیا اغلب نشان داده می شود.

بیمار یک دختر 12 ساله ای بود که احساس ناراحتی را زمانی که اشیای صاف را با نقطه و یا حفره هایی می دید، داشت.

زمانی که از او درخواست شد که یک عکسی از ترسش بکشد، کل کاغذ را با الگویی مکرر از نقطه های گرد و توپر، پر کرد.

معمولا این مواردی که او را حساس تر می کند  چیست؟

تحقیقاتی که انجام شده، هنوز هم نادر است، اما برخی از این اشیای معلق در این موارد هم دیده می شوند :

 • لانه زنبور
 • توت فرنگی
 • دانه های درخت سدر
 • انار
 • حباب ها
 • چاله ها یا حفره های روی مغز میوه ها
 • چشم حشرات
 • دانه میوه ها
 • اسفنج دریایی

علائم تریپوفوبیا چیست؟

معمولا این علائم به شکل های زیر دیده می شود:

 • احساس تنفر
 • ترس و اضطراب
 • تنفس سریع
 • تعریق
 • حالت تهوع
 • خارش
 • استفراغ
 • حملات پنیک
 • لرزه
 • استرس عاطفی

علل بروز این علائم چه می تواند باشد؟

طبق یکی از مشهورترین تئوری ها، تریپوفوبیا یک واکنش تحول آمیز می باشد، نسبت به چیزهایی که همراه با بیماری یا خطر هستند.

تریپوفوبیا

بیماری های پوستی، انگل، و بیماری های عفونی دیگر، مثلا، ممکن است با حفره ها مقایسه و تشبیه شود.

یکسری هم خوانی ها در حیوانات خطرناک هم دیده می شود!

تئوری دیگری هم توصیه می شود که این حفره ها را دارند، و آن الگوهای برخی حیوانات خطرناک و زهر آلود است.

افرادی که از این الگوها می ترسند، یک پیوند ناخواگاهانه خارج از آن دارند.

یا هم خوانی ها در پاتوژن های عفونی !

مطالعه ای که روی شرکت کنندگان در سال 2017 صورت گرفت، الگوهای حفره هایی را در پاتوژن های انتقال یافته روی پوست داشت، که در بسیاری از گزارشات خارش را همراه داشته.

انگار که روی پوست راه می رفتند.

حس انزجار یا ترس نسبت به این تهدیدات بالقوه یک واکنش تحول امیز می باشد.

در بسیاری از موارد، این احساسات ما را از خطر حفظ می کنند.

در مورد تریپوفوبیا هم عقیده بر این است که تعمیم افراطی شده اند و بیش از اندازه مبالغه در آن ها شده. شکلی از این واکنش انطباقی نرمال می باشد.

آیا به اختلالات دیگر هم ربط دارد؟

محققین در ضمن یافته اند که افرادی که تریپوفوبیا دارند، بیشتر احتمال تجربه افسردگی و اضطراب را دارند.

علائم آن مداوم و پایدار است، و منجر به اختلالاتی در زندگی روزمره می شود.

این علائم بیشتر گفته می شود که مواجه با کریتریای تشخیصی DSM-5 در فوبیاهای خاص نسبت به بیماری های دیگر مثل اختلال وسواس  یا OCD باشد.