رسانه وروانپزشکی
رسانه وروانپزشکی
2019-09-13
تکالیف زیاد مدرسه
تکلیف و مشق زیاد چه مضراتی برای بچه ها دارد؟
2019-09-15
درمان مشکلات روحی وروانی

درمان مشکلات روحی وروانی

درمان مشکلات روحی وروانی در جامعه

درمان مشکلات روحی وروانی وچاشهای مرتبط

گروه بزرگی از یک جامعه از اختلالات روانپزشکی رنج می برند

واین یکی از چالشهای بزرگ درمانی در جامعه روانپزشکی است .

علاوه بر درمانهای مرسوم مانند درمانهای فردی وکروهی و انقلاب بزرگی که داروهای روانپزشکی در درمان بیماران روانپزشکی ایجاد کردند

ونقش وتاثیر متدهای رواندرمانی  مانند رفتار درمانی وشناخت درمانی در درمان افرادی که به کلینیکهای روانپزشکی مراجعه می کنند

وهمچنین توصیه به روشهایی که جهت بهبود روان به کار می رود.

رفتار درمانی وشناخت درمانی

داروهای روانپزشکی

روانکاوی ورواندرمانی

درمانهای روانپزشکی را بشناسیم

درمان افسردگی

الکتروشوک درمانی چیست؟

وبا وجود تمام تلاشی که در جهت بهبود روانشناختی یک جامعه به عمل می آید ،

شما در جامعه احساس می کنید که حال آن جامعه خوب نیست؟

وحتی در طبقه ای از جامعه که به نظر از مشکلات اقتصادی ومعیشتی رنج نمی برند،

شما علایم عدم رضایت اجتماعی  ووجود خشم وافسردگی وحتی افکار خودکشی را می بینید

ودر جامعه حس سر خوردگی وناخشنودی را حس می کنید.

درمان افسردگی با موزیک

آیا واقعا خنده بر هر درد بی درمانی دواست؟

آیا ورزش به درمان افسردگی کمک می کند؟

آیا موسیقی درمانی برای کودکان خوب است؟

خود کشی یا بی معنایی در زندگی از نظر روانپزشک خوب یکی از مهم ترین عواملی که در بهبود حال روانی  جامعه ودر واقعه درمان مشکلات روحی وروانی اهمییت دارد،

نقش معنا در زندگی افراد است

وجود معنا وتاثیر آن در بهبود زندگی افراد وبهتر شدن کیفیت زندگی اجتماعی بسیار پر رنگ است .

جامعه ای که معنای خاصی در فعالیت وتلاش خود نبیند جامعه سر خورده وآسیب دیده ای است.

وجود معنایی  چه روحانی وچه دنیوی  وعاملی که باعث شود ،

شما در زندگیتان حس مفید بودن واینکه برای جامعه پیرامونتان دارای اهمییت هستید کیفیت زندگی شما را بهبود می بخشد.

آرامش روان

روند درمانی اختلالات روانی چگونه استروانپزشک شریعتی در ادامه می افزاید:

تک تک افراد جامعه علی رغم جایگاه وپست اجتماعیی ومیزان ثروت وتوانایی اقتصادی ،

تا زمانی که از بابت کاری که در جامعه انجام می دهند حس رضایت کسب نکنند

وخود را در یک نقش اجتماعی مفید حال جامعه پیرامون خود احساس نکنند دچار سر خوردگی ومشکلات روحی روانی خواهند گردید

وگاها جهت کاهش این رنج به سمت مواد مخدر وسکس بی معنا ویا قمار وحتی میل به خود کشی روی می آورند.

به گفته ویلیام گلسر در کتاب تئوری انتخاب مواد مخدر وروابط جنسی بدون حد ومرز جایگزین صمیمیت از دست رفته است.

ماده مخدر گل

چطور عصبانیت خود را کنترل کنیم؟

درمان مشکلات روحی وروانی