درمان افسردگی
افسردگی چرخه معیوب
2016-06-28
اضطراب
احساس تنهایی باعث مشکلات روانی/ از افسردگی تا اختلال شخصیت
2016-07-11
تنهایی

ر

هیپنوتیزم درمانی در اضطراب چگونه است؟

افرادی که دچار اضطراب شدید هستند

با علایمی نظیر درد قفسه سینه ، سر گیجه ،عدم تمرکز ، دل آشوبی مدام مواجهند

که به نحو چشمگیری با زندگی اجتماعی آنها تداخل می کند

و در موارد حاد از عهده مسئولیت هایشان هم به سختی بر می آیند.

بنابراین ضروری است برای کنترل و درمان استرس و اضطراب اقدامی اساسی صورت گیرد.

رفتار درمانی یکی از راههای موثر کاهش اضطراب

رفتار درمانی یکی از راههای موثر کاهش اضطراب است که شامل چند تکنیک است :

– ایجاد آرامش از طریق هیپنوتیزم یا

هیپنوتیزم درمانی
از بیمار خواسته می شود در طول هیپنوتیزم ،عضلات خود را رها و شل سازد

و با صدای آرام بخش درمانگر بدون اینکه به خواب رود به حالت آرمیدگی برسد

و درمانگر نیز از تلقینهای فراوانی برای ایجاد و آرمیدگی استفاده می کند .

بیمارانی که به هیپنوتیزم پاسخ خوبی می دهند . در مقایسه با سایر درمان ها زودتر به نتیجه می رسند.

– حساسیت زدایی منظم :
حساسیت زدایی ، مواجهه تدریجی با موقعیتهای نامطبوع در ذهن و خیال در حالت آرمیدگی عضلات و بدن است.

در این روش از بیمار خواسته می شود که موضوعی را که در او احساس بدی ایجاد می کند در ذهن خود تصور کند

و در تمام این مدت سعی کند از لخاظ بدنی در حالت آرمیدگی باشدکه جزوی ازهیپنوتیزم درمانی محسوب می شود

مثلاً اگر کسی موقع سخنرانی دچار اضطراب می شود باید تصور کند که در حالت آرامش پشت میزش نشسته و برای سخنرانی آماده می شود

و آموزش می بیند با آرمیدگی تنش و اضطراب را از میان بردارد .

معمولا بیمار سلسله مراتبی از اضطراب را در نطر می گیرد .

مثلاً از یک هفته قبل از سختراتی تا روز سخنرانی و حین سخنرانی را در ذهن خود تصور می کند و به تدریج با اضطراب کنار می آید.
– غرقه سازی :
در غرقه سازی روانشناس ، بیمار را با حداکثر موقعیت آزار دهنده روبه رو می کند ،

مثلاً کسی که از گربه میترسد اول به صورت ذهنی و در صورت امکان بصورت واقعی با گربه رودرو می کند به این ترتییب از ترس اولیه او کاسته می شود.

نمونه درمانی اضطراب


در اینجا یک نمونه درمانی اضطراب بوسیله هیپنوتیزم را شرح می دهیم :

مراجعی با اعتماد به نفس پایین احساس اضطراب و تنش و افکار مزاحم و تصور اینکه شخصی از درون او را نگران می کند تحت درمان با هیپنوتیزم قرار گرفت

پس از چند جلسه اظهار می دارد که اضطرابش کم شده احساس آرامش درونی می کند اعتماد به نفس بهتری دارد و به ارزشهای خود پی برده است.