درمان مشکلات روحی وروانی
درمان مشکلات روحی وروانی
2019-09-15
اضطراب جدایی
اضطراب جدایی در کودکان
2019-09-19
تکالیف زیاد مدرسه

تکالیف زیاد مدرسه

آیا تکالیف زیاد برای بچه ها ضرر دارد؟

تحقیقات نشان داده است که برخی دانش آموزان مرتبا تکالیف زیاد را از جانب معلمین شان دریافت می کنند.

قابل توجه است که این امر فقط باعث استرس زیاد کودکان و اثرات منفی روی سلامتی آن ها دارد.

تحقیقات اینطور نشان داده اند که زمانی که دانش آموزان بیش از اندازه تکالیف انجام می دهند، فقط بر استرس آن ها افزوده می شود، خصوصا بر کودکان و والدین شان.

در کودکان پایه اول، تنها 10 دقیقه هر شب برای تمرین و تکرار کافیست، در عین حال هم شبی 2 ساعت برای دانش آموزان دبیرستانی کافیست.

متخصصین می گویند که ممکن است جنبه های منفی هم برای کودکان کوچکتری که فشار تکالیف زیاد روی آن هاست، دیده می شود.

این داده ها نشان می دهند که تکالیف زیاد در این پایه، نه تنها برای دانش اموزان این پایه تحصیلی فایده ای ندارد.

حتی افراط در این مورد، فقط برای آن ضرر و زیان به دنبال دارد.

روی رویکرد آموزشی آن ها، روی نمره ها، اعتماد به نفس شان، مهارت های اجتماعی شان، و کیفیت زندگی شان تاثیر می گذارد.

همه این تکالیف زیاد منجر به استرس خانواده می شوند.

خصوصا زمانی که والدین دانش محدودی داشته باشند.

در نتیجه اعتماد به نفس این را ندارند که در رابطه کار فرزندشان در مدرسه صحبت کنند.

تکالیف زیاد مدرسه

عواقب این تکالیف زیاد برای دانش آموزان دبیرستانی :

نکته دیگری که باید توجه داشت، فقط کودکان ابتدایی درگیر این تکالیف زیاد نیستند.

بلکه دانش آموزان دبیرستانی هم کم از این مساله بی شکایت نیستند.

مطالعات دیگر نشان داده که دانش آموزان دبیرستانی ممکن است با این تکالیف بیشتر درگیر باشند.

طوری که روی سلامت کلی بدن شان بسیار تاثیر می گذارد.

طبق گفته محققین، گذراندن بیش از سه ساعت روی تکالیف مدرسه، فقط باعث می شود دانش آموزان مهارت های رشد یا انتقادی زندگی شان را یاد نگیرند.

بسیاری از دانش آموزان را طبق گفته روانشناسان، مجبور می کنند یا به زور باید تکالیف را انجام دهند.

به این دلیل که بلکه مهارت ها یا استعدادشان را در هر زمینه ای نشان دهند!