2016-06-28
وسواس و هیپنوتراپی

هیپنوتراپی در درمان وسواس

وسواس و اثرات هیپنوتیزم درمانی گذشت زمان درمان وسواس مشکل تر می شود.افراد وسواسی علی رغم آگاهی از اشتباه بودن رفتار خود ، گمان می کنند […]
2018-01-07
اختلال وسواس فکری چیست

اختلال وسواس فکری چیست؟

اختلال وسواس فکری  اختلال وسواس فکری دقیقا چیست؟