2019-07-26
درمان افسردگی

درمان افسردگیdepression treatment

درمان افسردگی :یکی از اختلالات بزرگ روانپزشکی که هزینه بالایی از لحاظ اجتماعی به علت ساعات بیکاری هزینه دارو وبستری وابعاد مهمی در انسان دارد.