2018-11-08
سلامت روان با ورزش کردن

با ورزش می توان استرس را کم کرد؟

درمان اضطراب و استرس با ورزش منظور از فعالیت های فیزیکی چیست؟ به عبارت ساده ای، فعالیت فیزیکی منظور حرکات بدن می باشد که برای به […]
2019-01-13
اختلال استرس پس از سانحه

علت ترس از تصادف چیست؟

اختلال استرس پس از سانحه ( PTSD) در واقع واکنش های شدید، ناخوشایند در برابر یکسری حوادث تهاجمی می باشد.