2019-11-10
علت خودکشی

چرا امار خودکشی ها بالا رفته؟!

علت خودکشی چیست؟ خودکشی بالای 3000 استرالیایی هستند که به خاطر خودکشی هرساله می میرند. به خاطر افسردگی که عامل چشمگیر این روزهای آن هاست.