2016-09-10

افسردگی

افسردگی یکی از اختلالاتی است که قشر عمده ای از افراد در طول عمر می توانند به آن مبتلا گردندوحدود ۱۵ در صد جامعه در طول […]
2016-10-05
فرزندان عقب مانده

کودکان،با کودکان چگونه رفتار کنیم؟

رفتار ما با کودکان با توجه به سن آنها وظرفیت پذیرش ذهنی آنها متفاوت است .  در کل کودکان نیاز به محبت  غیر مشروط  والدین خود […]
2019-08-26
مشکلات کودک

مشکلات کودک را چگونه شناسایی کنیم؟

افسردگی کودک ونحوه تشخیص افسردگی در کودکان بخاط اینکه کودک توانایی بیان احساسات خود را به درستی ندارد می تواند چالشی در درمان باشد.