2016-09-26

چطوری به خودم کمک کنم؟

چرا گاهی متوجه انتخابهای خوم نیستم؟ چطوری تصمیم های منطقی تری بگیرم؟ روابطم را چطوری بهبود بدم؟ چطور تحملم را بیشتر کنم؟ حس می کنم اعتماد […]
2017-02-21
خودشیفتگی

علائم خودشیفتگی چیست؟

علائم اختلال شخصیتی خودشیفتگی چه می باشد؟ به گفته روانپزشک علائم اختلال شخصیتی خودشیفتگی عبارت است از : حس بیش از حد مهم بودن، شلوغی ذهن […]