2017-02-19
چگونه حسادت تان را کنترل کنید!

چگونه حسادت تان را کنترل کنید!

حسادت می تواند آرامش و رابطه بین تان را خراب کند. همچنین می تواند سیگنالی باشد که الان زمان تغییر است. به جای اینکه به حسادت […]
2019-04-28
کنترل پرخاشگری کودک

چطور عصبانیت خود را کم کنیم؟

زمانی که بچه ها عصبانی می شوند، چه کار کنیم؟ پرخاشگری کودکان این مورد فقط یک فاز نرمال و عادیست. اگر بچه های کوچک را زد، […]