2019-01-03
علت خجالتی بودن

علت خجالتی بودن چیست؟

واژه خجالت به چه معناست؟ خجالت یک حس ترس یا ناراحتی می باشد که در بسیاری دیده می شود. خصوصا در جاهای جدید یا بین غربیه […]