2019-07-12
داروهای روانپزشکی

داروهای روانپزشکی

داروهای روانپزشکی داروهای پر کاربردی هستند که دارای عملکرد وخواص متفاوت می باشندآگاهی از انواع این داروها وفواید وتاثیراتش بسیار مفید است.
2019-08-22
درمانهای روانپزشکی

درمانهای روانپزشکی را بشناسیم

درمانهای روانپزشکی شامل انواع روشهای درمانی است که می توان آن را به طریق علمی در درمان اختلالات روانپزشکی به کار برد وشامل دارو وانواع روشهای رواندرمانی است.