2018-06-10
کنترل اختلال اضطراب با ورزش

آیا با ورزش می توان اضطراب را کم کرد؟

آیا اختلال اضطراب را می شود با ورزش مدیریت کرد؟ به محض اینکه فهمیدید از اضطراب رنج می برید، باید بلافاصله به دنبال راه درمانی باشید. […]
2018-09-02

یوگا برای افسردگی خوب است؟

تمرینات یوگا براساس مطالعاتی که صورت گرفته، به درمان افسردگی بسیار کمک می کند! با مطالعاتی که در رابطه با تمرینات یوگا صورت گرفته، حالا بیشتر […]