2017-08-10
با کودک لجباز چه کنید

با کودک لجباز چه کنید!

از جمله چالش هایی که والدین با کودکان دارند، کودک لجباز  می باشد. از نمونه های لجبازی کودکان می توان به حمام نرفتن، غذا نخوردن یا […]