2017-12-03
رفتار منفعل تهاجمی چیست

منظور از رفتار منفعل تهاجمی چیست؟

رفتار منفعل تهاجمی : به گفته یک روانپزشک خوب آن هایی که رفتار منفعل تهاجمی دارند، معمولا احساسات ناخوشایندی از خودشان نشان می دهند، به جای […]
2018-03-11
کنترل خشم

کنترل خشم و مدیریت عصبانیت

چگونه خشم خود را کنترل کنید؟ برای کنترل خشم نیاز به یک چالش دارید. از نکات جالب و کاربردی که در ادامه آورده ایم، برای کنترل […]
2019-10-10
پرخاشگری در نوجوانان

پرخاشگری در نوجوانان

پرخاشگری در نوجوانان گاها بعلت تغییرات هورمونی زمان بلوغ ، نیاز به کسب توجه ،تایید شدن توسط همتایان ،اعتراض به حس بی عدالتی و حس کسب قدرت واعتماد به نفس است