2017-08-17
شادی راز موفقیت

چرا افراد شاد موفق ترند؟

در مشاوره ای که روانپزشک با مراجعه کنندگان خود دارد، بیشتر در رابطه با کسب و کار موفق می باشد. در واقع وقتی صحبت بین مراجعه […]