2016-06-28
وسواس و هیپنوتراپی

هیپنوتراپی در درمان وسواس

وسواس و اثرات هیپنوتیزم درمانی گذشت زمان درمان وسواس مشکل تر می شود.افراد وسواسی علی رغم آگاهی از اشتباه بودن رفتار خود ، گمان می کنند […]
2016-06-28
درمان اعتیاد با هیپنوتیزم درمانی

درمان اعتیاد با هیپنوتیزم درمانی

درمان اعتیاد با هیپنوتیزم درمانی با توجه به تجربیات بالینی و درمانی حاصل شده بهترین تعریفی که می توان از اعتیاد ارایه داد این است: اعتیاد […]
2017-05-07
باورهای غلط درباره هیپنوتیزم

باورهای غلط درباره هیپنوتیزم

در رابطه با هر موضوعی که پیش می آید باورهایی هم پشتش مردم سرهم می کنند. به گفته روانپزشک حتی این باورها به هیپنوتیزم هم ختم […]