2016-06-28
وسواس و هیپنوتراپی

هیپنوتراپی در درمان وسواس

وسواس و اثرات هیپنوتیزم درمانی گذشت زمان درمان وسواس مشکل تر می شود.افراد وسواسی علی رغم آگاهی از اشتباه بودن رفتار خود ، گمان می کنند […]
2016-06-28
درمان اعتیاد با هیپنوتیزم درمانی

درمان اعتیاد با هیپنوتیزم درمانی

درمان اعتیاد با هیپنوتیزم درمانی این یکی از روشهایی که در کنار سایر روشهای درمانی برای بهبود اراده در فرد مبتلا به اعتیاد جهت ترک رفتار اعتیادی است .
2017-05-07
باورهای غلط درباره هیپنوتیزم

باورهای غلط درباره هیپنوتیزم

در رابطه با هر موضوعی که پیش می آید باورهایی هم پشتش مردم سرهم می کنند. به گفته روانپزشک حتی این باورها به هیپنوتیزم هم ختم […]