2017-05-07
باورهای غلط درباره هیپنوتیزم

باورهای غلط درباره هیپنوتیزم

در رابطه با هر موضوعی که پیش می آید باورهایی هم پشتش مردم سرهم می کنند. به گفته روانپزشک حتی این باورها به هیپنوتیزم هم ختم […]