2016-08-30

نوازش ومحبت به فرزندان

نوازش یکی از کلیدی ترین نیاز های روانشناختی کودکان است تاثیر زیاد نوازش در سلامت روانی وجسمانی وحس رضایت در مورد خود که منجر به افزایش حس اعتماد به نفس می گردد.