2018-09-16
ارتباط سیگار کشیدن و افسردگی

آیا سیگار کشیدن منجر به افسردگی می شود؟

سیگار کشیدن و تاثیر آن روی سلامت روان اکثر بزرگسالان در انگلیس از خطرات سلامت جسمی سیگار کشیدن آگاه هستند، اما تحقیقات نشان داده است که […]