2018-02-22
نوردرمانی

نور درمانی بهترین راه حل برای افراد مضطرب!

لایت تراپی یا نوردرمانی به عنوان روشی برای اختلالات عاطفی فصلی و خیلی از شرایط دیگر به کار می رود. طوری که فرد بیمار در برابر […]