2019-01-20
علت یاداوری عشق اول

یادآوری عشق اول بخاطر چیست؟

چرا دوباره به یاد عشق اول می افتید؟! معمولا همه ماها اولین های زیادی در زندگی مان داشته ایم. مثلا اولین ماشینی که خریدیم، اولین کاری […]