2017-08-03
با کودکان پیش از دبستان چگونه رفتار کنیم

با کودک ۴ یا ۵ ساله چطور رفتار کنید!

اشتباهاتی که والدین با کودکان پیش از دبستان شان دارند، چیست؟ گاهی اوقات به نظر می رسد کودک توانایی اینکه صبر والدین به لبشان برسد را […]