2019-07-25
مشاور روانکاو

مشاور روانکاو

به نظر روانکاوی یکی از اصول بنیادی در درمان بیماریهای روانشناختی است، مشاور روانکاو فردی است که می تواند با مهارتهای لازم خود ضمن شناسایی عوامل تاثیر گذار باشد.
2019-08-09
معنی روان

معنی روان

معنی روان :روان در روانشناسی به ذهنیت ونحوه باورها وافکار ذهنی فرد که منجر به رفتار می گردد اتلاق می گردد.و شامل بخشهای مختلف می گردد.