2017-03-31
به زندگی تان دید مثبت داشته باشید!

به زندگی تان دید مثبت داشته باشید!

همه ما روزها و اوقات سختی را می گذرانیم. اما باید با یک دید مثبت به این اتفاقات روزمره نگاه کرد.
2017-08-17
شادی راز موفقیت

چرا افراد شاد موفق ترند؟

در مشاوره ای که روانپزشک با مراجعه کنندگان خود دارد، بیشتر در رابطه با کسب و کار موفق می باشد. در واقع وقتی صحبت بین مراجعه […]