2018-01-28
تاثیر موسیقی روی مغز

تاثیر موسیقی بروی مغز

آیا مغز موسیقی دان ها بزرگتر است؟! موسیقی سلامت مغز و عملکرد آن را بهبود می بخشد. هم ذهن را باهوش تر و هم شادتر می […]