2018-10-21
راه های مقابله با شکاک بودن همسران

چطور با همسر شکاک خود زندگی کنیم؟

شکاک بودن همسران چه عواقبی در پیش دارد؟ به قول دکتر روانپزشک شاید در ذهن خیلی از زوجین این باشد که اگر آینده را پیش بینی […]
2019-02-10
اختلال هویت

چرا بعضی ها دچار اختلال هویت می شوند؟

اختلال هویت چیست؟! صحبت از اختلال هویت که می شود، منظور همان اختلال شخصیتی چندگانه می باشد، یا دوتا یا حتی شخصیت های بیشتر که همه […]