2017-01-19
چرا بچه ها دروغ می گویند

چرا بچه ها دروغ می گویند؟

دروغ گفتن از نظر روانپزشک چیزیست که به نظر می رسد پدر و مادر را دچار اختلال می کند. بله، کاملا نگران کننده است. ما می […]
2017-04-23
فرق مددکار اجتماعی و روانپزشک چیست؟

فرق مددکار اجتماعی و روانپزشک چیست؟

فرق مددکار اجتماعی و روانپزشک در چیست ؟ ابتدا از محل کار یک مددکار اجتماعی شروع می کنیم تا برسیم به فرق بین یک مددکار اجتماعی […]
2019-06-07
چگونه تشخیص دهیم که کدام درمان برای یک مراجع روانپزشک مناسب تر است