2018-10-04
بهترین جاها برای آرامش روح و روان با نظر روانپزشک خوب در تهران

بهترین جاها برای آرامش اعصاب

چه جاها و فضاهایی برای سلامت روح و روان خوبند؟ با مراجعاتی که نزد روانپزشک خوب در تهران می شود، بسیار سوال می شود که برای […]
2018-11-23
سلامت روان و فعالیت فیزیکی

آیا ورزش خاصی برای آرامش اعصاب هست؟

دلایل زیادی هست که چرا فعالیت فیزیکی برای بدن خوب هستند! هم قلب سالمی خواهید داشت، هم مفاصل و استخوان ها بهبود پیدا می کنند!