2017-04-20
مددکار اجتماعی کیست

یک مددکار اجتماعی کیست؟

به طور کلی و با نظر روانپزشک ها ، دو نوع مددکار اجتماعی می باشد : یکی مددکاران اجتماعی که به مردم در حل مشکلات و […]
2017-04-23
فرق مددکار اجتماعی و روانپزشک چیست؟

فرق مددکار اجتماعی و روانپزشک چیست؟

فرق مددکار اجتماعی و روانپزشک در چیست ؟ ابتدا از محل کار یک مددکار اجتماعی شروع می کنیم تا برسیم به فرق بین یک مددکار اجتماعی […]