2017-08-10
با کودک لجباز چه کنید

با کودک لجباز چه کنید!

از جمله چالش هایی که والدین با کودکان دارند، لجبازی کودکان می باشد. از نمونه های لجبازی کودکان می توان به حمام رفتن، غذا خوردن یا […]