2017-06-29
فوبیا و انواع آن

انواع فوبیا چیست؟

فوبیا واکنشی غیر منطقی و دور از انتظار می باشد. اگر فردی دارای فوبیا باشد، ممکن است تجربه حس عمیقی از ترس را داشته باشد، یا […]
2019-08-23
درمان اضطراب

اضطراب

برای درمان اضطراب نیاز است در ابتدا به درستی آن را شناسایی کنیم زمانی که اضطراب خود را بشناسید می توانید آگاهانه باآن بجنگید وآن را کاهش دهید.
2019-09-22
ترس از ارتفاع

چرا از ارتفاع می ترسم؟

علت ترس از ارتفاع یا فوبیای از ارتفاع چیست؟ ترس از بلندی یا Acrophobia، همان ترس از ارتفاع باعث اضطراب و پنیک خاصی در فرد می […]