2018-06-10
کنترل اختلال اضطراب با ورزش

آیا با ورزش می توان اضطراب را کم کرد؟

آیا اختلال اضطراب را می شود با ورزش مدیریت کرد؟ به محض اینکه فهمیدید از اضطراب رنج می برید، باید بلافاصله به دنبال راه درمانی باشید. […]