2018-04-22
اختلال حواس

از اختلال حواس چه می دانید؟

اختلال حواس علائمی از زمانی می باشد که نمی توانید به درستی فکر کنید. احتمالا احساس از خود بی خود شدن دارید و به سختی می […]