2018-07-26
خودکشی در هوای گرم

گرما چه تاثیری روی روح و روان دارد؟

گرما باعث خودکشی افراد می شود؟ آیا واقعا میزان خودکشی با بالا رفتن دما هوا بیشتر می شود؟