2018-11-30
روان تنی چیست

روان تنی چیست؟

منظور از اختلال روان تنی یا سایکوسوماتیک چیست؟ واژه سایکو سوماتیک یا اختلال روان تنی در واقع همان بیماری فیزیکی است. حتی ممکن است بدتر هم […]
2019-05-26
اختلال استرس بعد از سانحه

استرس پس از سانحه چه تاثیری روی زنان دارد؟

چه عواملی منجر به استرس پس از سانحه در زنان می شود؟ علائم آن با مردان فرق دارد؟ زمانی که صحبت از PTSD می کنیم، اختلال […]