2017-11-26
تاثیر استرس روی پوست

آیا استرس پوست را خراب می کند؟

ارتباط بین پوست و ذهن : آیا واقعا استرس منجر به آکنه می شود؟ یا روی جویدن ناخن سریعا تاثیر دارد؟ متخصص روانپزشک تهران می گوید […]
2018-11-30
روان تنی چیست

روان تنی چیست؟

منظور از اختلال روان تنی یا سایکوسوماتیک چیست؟ واژه سایکو سوماتیک یا اختلال روان تنی در واقع همان بیماری فیزیکی است. حتی ممکن است بدتر هم […]