2017-06-29
فوبیا و انواع آن

انواع فوبیا چیست؟

فوبیا واکنشی غیر منطقی و دور از انتظار می باشد. اگر فردی دارای فوبیا باشد، ممکن است تجربه حس عمیقی از ترس را داشته باشد، یا […]
2019-01-27
مقابله با ترس از پرواز

چطور بر ترس از پرواز غلبه کنیم؟

روش های غلبه بر ترس از پرواز آیا از پرواز با هواپیما می ترسید؟ به عبارتی ترس از پرواز دارید؟ چندین راه هست که می توانید […]