2017-02-14
با موزیک افسردگی از بین می رود!

با موزیک افسردگی از بین می رود!

راه هایی که با موزیک می توان افسردگی، اعتیاد به مواد مخدر و خودکشی را از بین برد! می دانید که با دومین بار گوش کردن […]
2019-01-13
اختلال استرس پس از سانحه

علت ترس از تصادف چیست؟

اختلال استرس پس از سانحه ( PTSD) در واقع واکنش های شدید، ناخوشایند در برابر یکسری حوادث تهاجمی می باشد.
2019-05-26
اختلال استرس بعد از سانحه

استرس پس از سانحه چه تاثیری روی زنان دارد؟

چه عواملی منجر به استرس پس از سانحه در زنان می شود؟ علائم آن با مردان فرق دارد؟ زمانی که صحبت از PTSD می کنیم، اختلال […]