2017-04-09
والدینی که فرزند اوتیسمی دارند بخوانند!

والدینی که فرزندشان اختلال اوتیسم دارند، بخوانند!

به عنوان پدر و مادر باید آماده گذراندن وقتتان در رابطه با آینده فرزندتان باشید. به توصیه روانپزشک خصوصا که فرزندی با اختلال اوتیسم داشته باشید، […]