2017-10-29
حسادت ورزی

علت روانشناختی حسادت چیست؟

نگاهی اجمالی به حسادت ورزیدن و علت آن :
2019-06-16
غذا خوردن عاطفی

گرسنگی واقعی با عاطفی چه فرقی دارد؟

چرا بعضی آدم ها بخاطر احساسات و عواطفشان غذا نمی خورند؟ آیا تابحال شده خودتان را در وضعیتی ناراحت کننده یا غمناک دیده باشید؟ معمولا هم […]
2019-09-03

مراقبت از کودکان

مراقبت از کودکان یکی از دل مشغولیهای همیشگی والدین است چگونه بیشترین مراقبت را از کودکانمان به عمل آوریم،تا کمترین آسیب متوجه کودک شود.