2016-08-22

بحران روابط زناشویی

یکی از مشکلاتی که در روابط بین زوجها بسیار شاهد آن هستیم این است که زوجی که در ابتدا با یک احساس خوب ویک عشق بزرگ […]
2016-08-22
بحران در خانواده

بحران در خانواده

در بسیاری مواقع تنش های خانوادگی وگاها حتی مسائل پیش پا افتاده از نظر زوج در روابط زوج باعث بحران در خانواده می گردد وچند توصیه می تواند بسیار راه گشا باشد.
2016-08-29
فرزندان عقب مانده

فرزندان طلاق

متاسفانه در ازدواجهای نا موفق که منجر به طلاق می گردد ما با نگرانی در مورد فرزندانی که در این ازدواج شکست خورده به جا مانده […]
2018-01-11
طلاق عاطفی چیست

منظور از طلاق عاطفی چیست؟

طلاق عاطفی طلاق عاطفی یک مکانیسم از لحاظ روانشناسی می باشد که در آن برخی زوجین دچارش می شوند. آن هم زمانی که احساس می کنند […]