2016-08-22

بحران روابط زناشویی

یکی از مشکلاتی که در روابط بین زوجها بسیار شاهد آن هستیم این است که زوجی که در ابتدا با یک احساس خوب ویک عشق بزرگ […]
2016-08-22

بحران در خانواده

خانوادهایی که درآن رابطه فرزندان وپدر ومادر یک رابطه صمیمانه با گذشت وشناخت وتحمل تفاوتها وسعی در درک اعضا است را می توان جزو خانوادهای موفق […]
2016-08-29
فرزندان عقب مانده

فرزندان طلاق

متاسفانه در ازدواجهای نا موفق که منجر به طلاق می گردد ما با نگرانی در مورد فرزندانی که در این ازدواج شکست خورده به جا مانده […]
2018-01-11
طلاق عاطفی چیست

منظور از طلاق عاطفی چیست؟

طلاق عاطفی طلاق عاطفی یک مکانیسم از لحاظ روانشناسی می باشد که در آن برخی زوجین دچارش می شوند. آن هم زمانی که احساس می کنند […]