2018-11-01
راه های جلوگیری از طلاق گرفتن

برای جلوگیری از طلاق چه کار کنیم؟

 کودکان در یک خانواده به اصطلاح هسته ای خیلی بهتر هستند، و در مقابل خانواده های بسیار زیادی هستند که شکست داشته اند. در حالی که […]
2019-08-24
سرد مزاجی

سرد مزاجی در روابط زناشویی

سرد مزاجی در روابط زناشویی را می توان یکی از عوامل ایجاد تنش وبحرانهای عاطفی وگاها عامل ایجاد طلاق عاطفی ویا حتی خیانت در رابطه نام برد.