2016-08-26

آیا حق دارم موبایل همسرم را چک کنم؟

در  یک رابطه عاطفی گاهی با این سوال روبرو می شویم آیا یکی از دو طرف حق دارد موبایل همسرش را چک کند ؟ جواب به […]
2019-08-29
صمیمیت

صمیمیت در روابط

صمیمیت در روابط عامل اصلی دوام ورضایت است وقتی این صمیمیت در رابطه ایجاد شود افراد از حس رضایت بالایی برخوردار خواهند بود وتداوم بیشتری رابطه خواهد داشت.