2018-02-15
بازی درمانی چیست

بازی درمانی چه فوایدی برای کودکان دارد؟

بازی درمانی چیست؟ بازی درمانی همانند مشاوره بزرگسالان می باشد. در واقع بازی درمانی از بازی استفاده می کند و با محیط طبیعی که برای کودک […]
2019-02-17
مزایای قصه گویی برای کودکان

چرا قصه گفتن برای کودکان خوب است؟

از آنجایی که والدین مسئولیت سنگینی برای فرزندپروری شان به عهده دارند، فکر می کنید هرچند وقت یک بار قصه گویی برای کودکان خوب است؟